Mặt bằng căn hộ

Thông tin tổng quan

Apartment B2

– Area: 54 m2
– Bed room: 1
– WC: 1
– Living room: 1
– Kitchen : 1
– Reading room: 1
– Loggia: 1