Mặt bằng nhà phố

Thông tin tổng quan

Nhà phố SH02

Số căn: 06

Hướng 1 mặt tiền

Tầng 1+2: Nhà phố thương mại

Diện tích tầng 1: 72,00 m2

Diện tích tầng 2: 72,00 m2

Kích thước sơ bộ: 12,0 x 6,00 m2

Chiều cao thông thủy tầng 1: 3,8m

Chiều cao thông thủy tầng 2: 3,2m

Tầng 3+4: Boutique Hotel (Swiss-Belhotel)

Số phòng khách sạn tầng 3: 01

Số phòng khách sạn tầng 4: 01

Số phòng khách sạn tầng 5: 01