Mặt bằng nhà phố

Thông tin tổng quan

Nhà phố SH03

Số căn: 04

Hướng 3 mặt tiền

Tầng 1+2: Nhà phố thương mại

Diện tích tầng 1: 161,10 m2

Diện tích tầng 2: 161,10 m2

Kích thước sơ bộ: 9,9 x 16,5 m2

Chiều cao thông thủy tầng 1: 3,8m

Chiều cao thông thủy tầng 2: 3,2m

Tầng 3+4: Boutique Hotel (Swiss-Belhotel)

Số phòng khách sạn tầng 3: 03

Số phòng khách sạn tầng 4: 03

Số phòng khách sạn tầng 5: 01